Samenwerking met het CLB

 

Elke school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. Met vragen en zorgen over jouw soort kan je terecht bij het CLB waarmee onze school samenwerkt.

Voor onze school is dit: CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk - 056 24 97 00 -  www.vclbgroeninge.be

 

Het CLB is een Centrum Leerlingenbegeleiding, een dienst waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en schooldirectie een beroep kunnen doen

voor informatie, hulp en begeleiding in de volgende domeinen:

- het leren en studeren

- de onderwijsloopbaan

- de preventieve gezondheidszorg

- het psychisch en sociaal werken

 

Waarmee kan je dus bij het CLB terecht?

 • Psychosociaal samenwerken.
  • Hoe voelt je kind zich in de groep?
  • Is het goed geïntegreerd of heeft het zoeken naar aansluiting te vinden?
  • Zit het goed in z'n vel?
  • Is het gelukkig op school?
 • Leren en studeren .
  • Kan je kind volgen?
  • Heeft het leermoeilijkheden?
  • Zo ja, waaraan ligt dat?
  • Wat zijn z'n sterktes en wat verdient meer aandacht?
 • Preventieve gezondheidszorg .
  • Is je kind gezond en wel?
  • Hoort en ziet het goed?
  • Hoe zit het met zijn algemene fysieke toestand?
  • Zijn er dingen waar speciaal aandacht moet aan besteed worden?
  • Beter genezen dan genezen!
 • Begeleiding van onderwijsloopbaan.
  • Is je kind klaar voor de overstap naar lager of secundair?
  • Wat zijn de interesses van je kind?
  • Wat zijn z'n talenten en waarin is het wat minder goed?
  • Wat zijn de beste keuzes voor de toekomst?

Deze vier pijlers houden we samen met het CLB en de school in de gaten, en als dat nodig is, helpen we.

Blijkt er meer hulp nodig dan lopen we als CLB een traject om na te gaan wat nodig is.

Zolang je kind in de lagere school zit, doen we dat altijd in overleg met jou.

Systematisch contact

Sowieso zien we leerlingen 5 keer in hun schoolloopbaan.

Vroeger zagen we ze op 'medisch onderzoek'.

Die preventieve onderzoeken vallen niet weg, maar tijdens zo'n contactmoment kan eigenlijk alles aan bod komen.

Hét moment om iets aan te kaarten en vragen te stellen.

Vandaar dat we nu spreken van 'systematische contacten'.

Openingstijden en sluitingsperiode

De openingstijden kunnen verschillen van CLB tot CLB, maar vallen doorgaans binnen kantooruren.

Wil je buiten de kantooruren een gesprek, dan kan dat op afspraak.

CLB's zijn gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus.

Hoe helpen we je?

Als dat kan helpen we je meteen verder.

In het andere geval zoeken we samen uit wat er aan de hand is: we stellen vragen, nu en dan laten we een vragenlijst invullen of voeren we een test uit.

We luisteren naar jou en de beleving van jouw soort.

Daarbij is wat er goed loopt, zelfs belangrijk als wat er niet goed loopt.

Dan zoeken we samen op een gestructureerde manier over mogelijk die jouw kind kunnen helpen.

Eventueel bieden we korte begeleiding aan.

Blijkt er meer gespecialiseerde hulp nodig dan lopen we een traject om de nodige attesten af ​​te leveren binnen onderwijs.

Daarnaast is het mogelijk dat we een andere hulpverlener voorstellen, omdat die beter kan helpen. Uiteraard wijzen we je in dat geval de weg 

Wie is het eerste aanspreekpunt bij het CLB voor onze school?

Dit is onze CLB-contactpersoon:

Amber Ghyselen