Basisschool Sint-Theresia

Kortrijk

Het info-boekje wegwijs wordt jaarlijks in de schoolraad besproken, aangepast waar nodig. Deze wegwijs vertelt u alles wat nodig is te weten rond thema's zoals visie, clb-werking, rijen, lesuren, opvangmogelijkheden, verzekeringen, schoolreglement, getuigschriften basisonderwijs, behandeling tegen luizen, prijzen en nog veel meer.

 De versie voor het schooljaar 2017-2018 vindt u hier

Aanpassing voor de opvang van de kinderen op de vestiging 't Hoge