Voor alle vragen en opmerkingen in verband met privacy binnen Vzw KBK kan u terecht op het e-mailadres

privacy 

Voor Vzw Kbk is Chris Lecoutre aanspreekpunt Informatieveiligheid.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Vzw KBK vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Vzw KBK aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Vzw KBK verstrekt. Wanneer u de website bezoekt een router om informatie te vinden over Vzw KBK of over de onderwerpen van items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten wilt ontvangen, of waarvoor registratie vereist is, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer). , postcode, postadres, telefoonnummer,) mee te delen.

Telkens als u verstrekte persoonsgegevens, zal Vzw KBK ze behandelen in overeenstemming met het privacybeleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U gebruikt dat de gegevens die u aan Vzw KBK meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Vzw KBK mee te delen.

Vzw KBK kan u de toegang tot haar websites van delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Vzw KBK zal de door u verstrekte persoonsgegevens enkel verwerken voor de doeleinden in onze Privacy Kennisgeving.

De persoonsgegevens die Vzw KBK opgeslagen wordt opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard.
Alleen bepaalde personen in dienst van Vzw KBK, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Vzw KBK een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de toegang van hun functie of opdracht.

Doel van de verwerking

Vzw KBK verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd.

U kunt ook ten alle tijden uw gegevens laten wijzigen door contact op te nemen met het secretariaat van de school of scholengemeenschap.

Update van deze privacyverklaring

Vzw KBK kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van wijzigingen in de privacywetgeving.

Privacyverklaring van de leerling