Wanneer er binnen KBK in de loop van het jaar functies zijn waarvoor u een geschikt profiel heeft, zal uw sollicitatie ook voor deze functie (s) in aanmerking genomen worden.

Wij doen ons best om alle sollicitatiebrieven te beantwoorden, zodat u als sollicitant (e) op de hoogte blijft tot uw mogelijkheden van een eventuele tewerkstelling binnen de scholengemeenschap KBK.

Stadia

Om een ​​stageplaats aan vragen klik je hier.