Het info-boekje wegwijs wordt jaarlijks in de schoolraad besproken, aangepast waar nodig.

Deze wegwijs vertelt u alles wat nodig is te weten rond thema's zoals visie, clb-werking, rijen, lesuren,

opvangmogelijkheden, verzekeringen, schoolreglement, getuigschriften basisonderwijs, behandeling tegen luizen, prijzen en nog veel meer.

De versie voor het schooljaar 2019-2020 vindt u hier.

De infobrochure van de onderwijsregelgeving vindt u hier.